Wat is Jicht?

Jicht kan bij sommige mensen een pijnlijke aandoening zijn. De ziekte komt het meest voor bij mannen op middelbare leeftijd, terwijl het bij vrouwen zich het vaakst zal manifesteren na de menopauze.

Jicht kan erfelijk zijn, maar in realiteit kan iedereen van deze aandoening last ondervinden. Sommige mensen zijn van mening dat het een welvaartsziekte is (vandaar de naam ‘koningsziekte’), maar dat is niet zo. Ondertussen weten we beter en is gebleken dat iedereen deze aandoening kan krijgen.

Wat is jicht?

Als er over jicht wordt gesproken, dan gaat het over een ziekte waarbij urinezuurkristallen neerslaan in de gewrichten. De stofwisseling in het lichaam verloopt niet goed en daardoor hoopt het urinezuur zich op. Er is dus een teveel aan urinezuur in het lichaam aanwezig. Urinezuur is een afvalstof die ontstaan bij het afbreken van bepaalde eiwitten. Deze laatste noemt men purines.

jicht grote teenVoeding kan een bepalende factor zijn. Deze purines kunnen zich onderscheiden in twee categorieën, namelijk purines die erfelijk bepaald zijn waardoor een grotere hoeveelheid urinezuur in het lichaam ontstaat en purines die ontstaan door een te hoge consumptie van purinerijke voeding zoals rood vlees, lever, hersenen, niertjes, ansjovis en zwezerik.

We mogen natuurlijk ook niet uitsluiten dat bepaalde medicijnen invloed uitoefenen. Plasmiddelen bijvoorbeeld worden vaak gebruikt bij personen die een hoge bloeddruk hebben, maar ze kunnen ook jicht veroorzaken.

De aandoening jicht komt veelal voor bij mensen vanaf veertig jaar, maar je kunt het ook eerder krijgen. Daarnaast komt het vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Jicht hoort bij de reumatische aandoeningen. Door deze aandoening kun je last krijgen van plotselinge aanvallen, dit zijn gewrichtsontstekingen. Jicht kan chronisch zijn, maar dat hoeft niet. Echter is het wel zo dat bij veel mensen de eerste aanval over gaat in een chronische vorm. Dit wil zeggen dat de ontstekingen dan vaker voorkomen en ook in meerdere gewrichten.

Algemeen samenvattend kunnen we er van uitgaan dat er veel factoren zijn die jicht kunnen veroorzaken, een kleine opsomming:

  • Erfelijkheid
  • Eten van purinerijke voeding
  • Overmatig alcohol consumptie
  • Bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld plasmiddelen, aspirine, loodintoxicatie)
  • Andere aandoeningen (bv bij een verhoogde celafbraak door tumoren, psoriasis, zwaarlijvigheid)
  • Bepaalde toestanden zoals dehydratie, overdreven vasten en een traag werkende schildklier.
  • Kleine verwondingen of als gevolg van een operatie

Chronisch jicht.

jicht oorlelChronische jicht komt minder vaak voor en vooral oudere mensen die langdurig een bepaald medicijn hebben geslikt zullen hiervan last hebben. Na enkele jaren kunnen zich ook jichtknobbels vormen. Ze zijn vrij makkelijk herkenbare verdikkingen. Dit zijn harde, kleine witte afzettingen van het urinezuur die zich ophopen onder de huid en rond de gewrichten. De afzettingen komen voor op oorlelletjes, de onderarm, vingers en oogleden. Wanneer je jichtknobbels hebt, zullen ze meestal blijven groeien. Deze kunnen wel chirurgisch worden verwijderd.

Gerelateerd: Pseudo-jicht.

Pseudo-jicht (chondrocalcinose) is een andere aandoening die dezelfde verschijnselen heeft, maar het is toch iets anders dan jicht. In plaats van kristallen van urinezuur, gaat het bij pseuod-jicht om kristallen van kalk. Pseudo-jicht komt meestal pas voor na het 60ste jaar en het ontstaat meestal in de grote gewrichten zoals bijvoorbeeld de knie of de pols.

Het kan ontstaan omwille van erfelijke factoren, door een operatie of een lichamelijk letsel. Bepaalde mensen lopen een hoger risico om hiervan last te krijgen. Het gaat dan om mensen die reeds volgende aandoeningen hebben: acromegalie, schildklierziekte, bijschildklierziekte of de Ziekte van Wilson.

Alle artikelen over Jicht:

Wat is jicht? | Jicht symptomen | Jicht diagnose | Jicht behandelen